Bažnyčios remontai

Svėdasų bažnyčioje 2009 m. buvo sumontuotas naujas vidaus ir išorės apšvietimas. 2007 m. Išdažyta bažnyčios išorė. 2008 m. Sutvarkyta senoji grafo Liucijono Marikonio koplyčia, užmūryti mauzoliejai, o pastatas pritaikytas kaip Padėkos koplyčia, suremontuota varpinė, klebonija. 2012-2013 m. Vargonų restauracija. 2014 m. Bažnyčios grindų remontas. 2016 m. Įrengtas didžiojo ir šoninių altorių, vargonų apšvietimas, išdažyta Padėkos koplyčia. 2017 m. renovuota zakristija, Padėkos koplyčia bei varpinė.

Grįžti į atgal

Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt