Graudūs verksmai

Svėdasų bažnyčioje gavėnios metu  „Graudūs verksmai“  giedami  sekmadieniais prieš Šv. Mišias 9.30 val.      Graudūs verksmai atsirado Lenkijoje XV a. pabaigoje, juos išplatino pranciškonai XVIII a. Į lietuvių kalbą giesmės išverstos apie 1859 m., išplito Seinų vyskupo A. Baranausko skaityti toliau…

Kategorija: Maldos Parapija

Kryžiaus kelias

  Svėdasų bažnyčioje „Kryžiaus kelias“ einamas kiekvieną penktadienį 17.30 val. prieš Šv. Mišias ir kiekvieną sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių     Šis „Kryžiaus kelio“ tekstas yra paimtas iš Pal. Jurgio Matulaičio (1871-1927) maldų ir Kristaus kančios apmąstymų. Tai žodžiai skaityti toliau…

Kategorija: Maldos Parapija

Popiežiaus intencijos kovo mėnesį

Evangelizacijos – Už persekiojamus krikščionis, kad jie jaustų visos Bažnyčios paramą per maldą ir materialinę pagalbą. Panevėžio vyskupijos – Už kenčiančiuosius ir ligonius.

Kategorija: Maldos Parapija

Popiežiaus intencijos vasario mėnesį

Evangelizacijos – Už visus tuos, kurie patiria išbandymus, ypač už vargšus, pabėgėlius ir emigrantus, kad jie mūsų bendruomenėse rastų svetingumą ir paguodą. Panevėžio vyskupijos – Už netikinčiuosius Jėzų Kristų.

Kategorija: Maldos Parapija
Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt