Jūs esate šių dalykų liudininkai

Aš kalbėsiu apie Kristaus prisikėlimą ir jo atnešamą viltį Tėvas Robert Presutti     Įžanginė malda Viešpatie, tu esi viso gyvenimo šaltinis, nes tu pats esi gyvenimas. Tavo prisikėlimas suteikė man viltį būti prikeltam iš numirusiųjų, amžinai su tavimi džiaugtis skaityti toliau…

Kategorija: Maldos Straipsniai

KODĖL?

Kodėl aš sugebu tik būti? Kodėl nepaėmiau Kryžiaus medžio iš Tavo rankų kruvinų? Kodėl skepeta nenušluosčiau kruvino prakaito nuo Tavo veido? Tik buvau… įsikniaubusi į mokinio, kurį Tu mylėjai, petį, užsidengusi veidą nuo Tavo, o gal ir nuo savo skausmo. skaityti toliau…

Kategorija: Maldos

Nuolankus maldavimas – 143-oji psalmė

Baigiasi Gavėnia. Iki džiaugsmingo „Aleliuja!“ liko Didysis Tridienis. Eucharistijos įsteigimas ir kojų plovimas Didįjį Ketvirtadienį, Kryžiaus pagarbinimo pamaldos Didįjį Penktadienį ir šabo tyla Didįjį Šeštadienį iki Velyknakčio. Ar džiaugiamės nuo kapo nuristu akmeniu, ar spėjome per Gavėnią pasiilgti skanesnio kąsnio, skaityti toliau…

Kategorija: Maldos Straipsniai

Popiežiaus intencijos balandžio mėnesį

Evangelizacijos – Už jaunus žmones, kad jie mokėtų dosniai atsiliepti į savo pašaukimą ir rimtai apsvarstytų galimybę pasišvęsti Viešpačiui kunigystėje arba pašvęstajame gyvenime. Panevėžio vyskupijos – Už dvasininkus ir vienuolius.

Kategorija: Maldos Parapija
Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt