Pamaldumas Dievo gailestingumui

  Viešpats Jėzus, daug kartų apsireiškęs Dievo Motinos Gailestingumo Seserų kongregacijos seseriai šv. Faustinai Kovalskai (1905–1938), liepė jai platinti ypatingą pamaldumą jo dieviškajam Gailestingumui. Tai Dievo pagalba mūsų laikams, kad žmonės atgautų pasitikėjimą jo gerumu, atsiverstų ir su viltimi grįžtų skaityti toliau…

Kategorija: Maldos Straipsniai

Priimti Šventosios Dvasios Dovanas

Ką galime padaryti, kad būtume pripildyti Šv. Dvasios dovanų? Tėvas Nicolas Schwizer     Kad pritrauktume ir priimtume Šventąją Dvasią, turime būti tam palankūs viduje. Pirmasis būdas: sužadinti savo širdyje Šventosios Dvasios dovanų troškimą. Tai yra toks pat, kaip apaštalų skaityti toliau…

Kategorija: Maldos Straipsniai

Novena į Šventąją Dvasią

Šia novena pradedama melstis devynias dienas prieš Sekmines bažnyčiose arba namie, giedant arba kalbant. ŠVENTOSIOS DVASIOS SEKVENCIJA DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,* žemės klystkelius nušviesk! Tėve vargstančių, nuženk, * savo dovanas dalink, * mūsų dvasią atgaivink! Sielų skaityti toliau…

Kategorija: Maldos

Maldos birželio mėnesiui

Birželio mėnuo yra skirtas švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Švč. Jėzaus Širdies litanija   Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! skaityti toliau…

Kategorija: Maldos Parapija
Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt