Kviečiame visus Tradicijos tikinčiuosius per šiuos 2017-uosius metus iki gruodžio 8 d. sukalbėti Pompėjos noveną, skirtą Nekaltajai Marijos Širdžiai. Militia Immaculatae (liet. Nekaltosios Riterija) ragina visus Tradicijai ištikimus katalikus 54 dienas melstis Fatimos Dievo Motinai už tai, kad: 1) pasaulyje skaityti toliau…