Pasakojimas sielai. Atleidimo medis

Sykį gyveno nedoras žmogus. Metų metus jis plėšikavo, grobė, žudė, vogė. Buvo neįtikėtinai žiaurus, negailestingas, jį degino beprotiškas pyktis. Tai buvo tikras pražuvėlis, prakeiktasis. Vieną dieną klaidžiojo kaip paprastai paskendęs niūriose mintyse ir panoro aplankyti atsiskyrėlį, gyvenantį trobelėje akmeningos uolos skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Keliai į išgydymą

Teorija gali būti labai patraukli, bet vėliau iškyla klausimas, kaip ją įgyvendinti. Įdėmiai perskaitę išgydymo ir išgelbėjimo istorijas klausiame savęs: kaip aš galiu patirti gydantį Jėzaus prisilietimą. Ką turiu daryti, kad būčiau išlaisvintas? Tad apžvelkime keturis kelius, keturis žingsnius, kuriuos skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Aprengti išganymo drabužiu

MŪSŲ KILNUMAS – KRISTUJE Iš visos širdies džiaugsiuosi VIEŠPAČIU, džiūgausiu Dievu savuoju, nes jis mane aprengė išganymo drabužiais ir apsupo teisumo skraiste (Iz 61, 10). Akinančios vakarinės suknelės kainuoja tūkstančius. Vien madingiems bateliams išleistume kelis šimtus. Visi norime atrodyti kuo skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Pasakojimas sielai. Idealas

Mokytojas mokė, kad negalima gyventi be idealo, be tikslo, be svajonės. Norėdamas paaiškinti svajonės būtinybę, parodė atkakliam jaunuoliui žydrą horizonto liniją. -Štai ten tu turi nukakti, tai tavo tikslas! Jaunuolis iškeliavo plačiais žingsniais. Pasiekė pirmąsias kalvas, tačiau žydroji linija pasislinko skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Apšviesta vaizduotė

KAIP MELSTIS KONTEMPLIATYVIAI? Įstojęs į jėzuitų noviciatą buvau supažindintas su nuostabiu kontempliatyviosios maldos metodu. Iš tikrųjų tiksliau būtų sakyti, kad buvau įvesdintas į kontempliatyviąją maldą. Iki tol, be Mišių ir padėkos maldos prieš valgį, niekada nesimelsdavau, nebent kalbėdavau tradicines katalikiškas skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Gyvybę ir mirtį nešantis vanduo

Dieve, Tu panorėjai savo neregimąja galia per regimus sakramentus daryti nuostabius darbus ir sukūrei vandenį tokių savybių, kurios gražiai ženklina Krikšto malonę. Argi neįstabu? Šis paprastas sakinys, tariamas šventinant vandenį per Krikšto apeigas, mums atskleidžia Bažnyčios mokymą apie sakramentus. Per skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Kodėl Dievas sukūrė žmones?

Kai tik gilinamės į Viešpaties kūrybos procesus, nuščiūvame: Jis žmogų – vieną iš savo darbo šedevrų – sukūrė, galime sakyti, iš nieko, tai yra vien iš žemės dulkių (plg. Pr 2, 7), kurias nerūpestingai mindžiojame. Net nepagalvojame, kaip darniai mūsų skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai
Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt