Pasakojimas sielai. Kelias

Jaunuolis paprašė pamaldaus atsiskyrėlio: -Nurodyk man patį trumpiausią kelią pas Dievą! Nusišypsojęs vienuolis atsakė: -Suvalgyk vieną šių grybų. Nustebęs jaunuolis sušuko: -Bet juk jie nuodingi! -Būtent,- tarė atsiskyrėlis.     Nėra trumpiausio kelio pas Dievą. Pas Jį atkakti reikia viso skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

KELIONĖ SU TEOFILIUMI (2017-ųjų balandis)

15 KALĖJIMŲ VELYKŲ Velykų rytas daug kam primena triskart aplink bažnyčią einamą procesiją, varpų gaudesį, pakilią giesmių nuotaiką… Džiaugsmas kyla iš evangelinės žinios apie prisikėlusį Kristų ir apaštalų susitikimus su Prisikėlusiuoju. Velykos tikrai yra džiaugsmingos, bet nebūna Velykų be Didžiojo skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Popiežius skelbs naujus šventuosius Fatimoje ir Romoje

Mariją regėję brolis ir sesuo Pranciškus ir Jacinta Marto bus paskelbti šventaisiais gegužės 13 dieną Fatimoje. Fatimos piemenėlių kanonizacijai vadovaus popiežius Pranciškus, kuris gegužės 12-13 dienomis su apaštališkuoju vizitu lankysis Portugalijoje, Fatimos Marijos apsireiškimų šimtmečio proga. Apie kanonizaciją gegužės 13 skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Kaip švęsime Dievo Gailestingumo sekmadienį?

Pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų minima Dievo Gailestingumo šventė. Vienuolė ir Dievo Gailestingumo apaštalė Faustina Kovalska yra viena garsiausių Bažnyčios šventųjų. Per šią šventąją Viešpats perduoda pasauliui didžiąją Dievo Gailestingumo žinią ir parodo krikščioniškojo tobulumo pavyzdį, kuriam būdingas pasitikėjimas Dievu skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Pasakojimas sielai. Banknotas

Lektorius pradėjo pranešimą mosuodamas žaliu šimto eurų banknotu. -Kas nori šio banknoto? – paklausė. Pakilo daug rankų, bet lektorius pridūrė: -Prieš jį įteikdamas turiu kai ką padaryti. Greitais judesiais sutrynė banknotą delnu ir paklausė: -Kas jo dar nori? Rankos ir skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Tėvas Stanislovas. Grožio konkursas

Dieviškoji išmintis tik trejus metus tiesiogiai skleidė žmonėms šviesą. Ją surašė keturi evangelistai. Tai ne keturios knygos. Tai keturi sąsiuvinio storio užrašai. Tačiau jau du tūkstančiai metų šia šviesa iš tų keturių sąsiuvinių stiprinamės, guodžiamės, mokomės. Iš tų puslapių tarytum skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai

Dievas mūsų laukia ten, kur tikimės mažiausiai

  Dievas laukia pakeliui ten, kur mažiausiai tikimės Jį pamatyti, – akimirkose, kai mūsų siela atviriausia: kai ją degina konfliktai, godumas, skurdas, pažeidžiamumas, negalia, kai ją išgrynina nuoširdus džiaugsmas ir nesavanaudiškas gėris. Dievas ateina ten, nes kitur nepaliekam Jam vietos, skaityti toliau…

Kategorija: Straipsniai
Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt