Chorai ir giesmininkai

Visais laikais bažnyčios chore buvo daug puikių choristų. Vieni iš jų žinomi daugiau, kiti mažiau. Bažnyčios chorų veikla neatskiriamai susijusi su Svėdasuose dirbusiais vargonininkais: Juozu Mikuckiu, Petru Vinkšneliu, Stanislovu Šeškevičiumi.

Nuo 2012 m. iki dabar vargonininkauja Lina Lukošienė. Svėdasų bažnyčioje gieda mišrus, sakralinės muzikos senjorų choras. Choro giesmininkai – įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės. Parapiją taip pat garsina 2013 m. suburtas jaunimo choras, kuriame gieda 10-20 metų amžiaus ir moksleiviai, ir studentai. Abu chorai dalyvauja šventėse, atlaiduose, važiuoja į kitas parapijas, švenčia Šv. Cecilijos dieną, ypatingai gražūs ir šventiški būna Advento rytmečiai, Bernelių Šv. Mišios, Didysis Šeštadienis. Jaunimo choras kelis metus iš eilės dalyvavo Utenoje „Giesmių giesmelės“ šventėje, „Mūsų širdys gieda Tau“ Salake..

Senjorų ir jaunimo chorai gieda sekmadieniais 10 val. šv. Mišiose.

Norintys giedoti choruose parapijiečiai kviečiami ateiti sekmadieniais po Šv. Mišių arba
skambinti vadovei tel. nr. +370 628 47824.
Grįžti į atgal

Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt