Vaikų ir jaunimo rengimas sakramentams

 

Katechezės tikslai:

 

  • Padėti tėvams tinkamai paruošti vaikus Pirmajai Komunijai;
  • Padėti tėvams tinkamai paruošti jaunimą Sutvirtinimo sakramentui.

 

Parapinės katechezės tikslas yra atvesti katalikų tikėjimą priimti jau apsisprendusius ar norinčius jį geriau pažinti žmones į bendrystę su Jėzumi Kristumi ir į Bažnyčios bendruomenę.

pkomunijaTurime neužmiršti, kad jaunajai kartai svarbu ne tik šį tą iš tikėjimo dalykų sužinoti ar suprasti, bet ir įsijungti į tikėjimo bendruomenės gyvenimą, susiformuoti bendravimo su Dievu, su Kristumi ir Jo Bažnyčia įgūdžius. Mokomės tikėjimo pažinimo ne vien tam, kad, prieš Pirmąją Komuniją išlaikę egzaminą, turėtume vienkartinę Komunijos šventę, bet kad visą gyvenimą iš Eucharistijos kas sekmadieninių Mišių ir dažnos Komunijos semtumės jėgų ir šviesos visai gyvenimo kelionei, jos kasdienybės išbandymams. Garsusis senovės romėnų posakis: „Non scholae sed vitae discimus“, „Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės“ galioja ir tikėjimo mokslo srityje.

Sutvirtinimo sakramentas baigia kiekvieno kataliko (ir jaunuomenės) įkrikščioninimo kelią. Bažnyčia galutinai apgaubia sutvirtinamąjį savo globa, praturtindama Šventosios Dvasios dovanomis. Sutvirtinamasis įsipareigoja ne tik gyventi Bažnyčios vadovaujamas, bet ir skleisti Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios mokymą pasaulyje – būti liudytoju ir misionieriumi. Sutvirtinimo sakramentas savo pavadinimu atskleidžia, kad esame apsisprendę, tvirti savo tikėjime, apsupti tikinčiųjų bendruomenės, kuri apaštalauja, skleisdama Gerąją Naujieną ir tęsdama Kristaus misiją žemėje. Liudydami Dievo gailestingumą ir veiklią meilę, keliaujame šia žeme ir dalinamės tuo, ką turime, ne tik tikėjimu, Dievo Žodžiu, bet ir savo darbais, laiku, meile, viltimi.sutvirtinimas_100_k

Katechetas kiekvieno susitikimo metu randa laiko sukurti reikiamą maldos atmosferą, parenka grupei tinkamą maldos būdą, atskleidžia kuo įvairesnius Bažnyčioje naudojamas maldos formas, jų turtingumą.

Ir katechetai, ir katechizuojami jaunuoliai esame stiprinami vilties, kad visi kartu, vedami Šventosios Dvasios – Gaivintojos, Gydytojos ir Įkvėpėjos – pasieksime vieną tikslą – augsime tikėjimu, liudysime Jėzaus Kristaus malonę bei gailestingumą ir tinkamai pasirengę švęsime Sutvirtinimo sakramentą, kaip pirmoji Bažnyčia, išgyvenusi Sekminių stebuklą džiugia ir tauria širdimi.

Besiruošiantiesiems Pirmajai Komunijai ir jų tėveliams katechezės susitikimai

vyksta sekmadieniais po Šv. Mišių.

Parapijos katechetės Pirmosios Komunijos pasirengimui – mokytojos Janina ir Nijolė.

Jaunuoliams, besiruošiantiems Sutvitvirtinimo sakramentui ir jų tėveliams

katechezės susitikimai vyksta sekmadieniais po Šv. Mišių.

Sutvirtinimo sakramento pasirengimui – klebonas

kun. Vydas Juškėnas.

Grįžti į atgal

Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt