Gyvojo Rožinio draugija

 


rozaniecRožinis yra Evangelijos santrauka.

Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir Švč. Mergelei Marijai.

Daugelis popiežių antrajame tūkstantmetyje turėjo bei puoselėjo pamaldumą į Mariją. Po Leono XIII – „Rožinio popiežiaus“ – visi popiežiai rekomendavo šią maldą. Jonas Paulius II buvo ypač pamaldus šv. Dievo Motinai. Jis visada nešiojosi rožinį su savimi ir be paliovos jį kalbėjo. Gyvojo Rožinio Draugijos nariai meldžiasi visame pasaulyje.

Pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija Lurde ir Fatimoje kvietė kalbėti Rožinį. Evangelijos santrauka- pamaldus Jėzaus gyvenimo apmąstymas.  Kalbėti Rožinį- tai kartu su Šv. Marija kontempliuoti Kristaus veidą.

Svėdasų bažnyčioje kiekvieną mėnesio antrąjį sekmadienį prieš Šv. Mišias (9.30 val.)

yra kalbamas Rožinis, meldžiamasi už parapiją.mot-d14-200x150

 

Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Sigita Zobarskienė tel. nr.: 8-624-88680.

 

Visus, norinčius kartu melstis, nuoširdžiai kviečiame tapti Gyvojo Rožinio draugijos nariais.

Grįžti į atgal

Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt