Pastoracinė taryba

 

Parapijoje yra įsteigta pastoracinė taryba, į kurią yra išrinkti pasauliečiai katalikai, kurie kartu su parapijos sielovados darbuotojais savo pagalba prisideda prie vykdomos pastoracinės veiklos.

Pastoracinei tarybai vadovauja parapijos klebonas – pastoracinės tarybos pirmininkas. Pastoracinė taryba turi patariamąjį balsą ir yra valdoma pagal vyskupijos ordinaro nustatytas taisykles.

Pastoracinė tarybos tikslas – padėti klebonui formuoti parapijos religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau tikinčiųjų į aktyvią veiklą, palaikyti parapijoje brolišką meilę ir sugyvenimą. Pastoracinė taryba puikiai jaučia parapijos gyvenimo ritmą, rūpesčius, problemas. Visi parapijos reikalai sprendžiami kolektyviai ir sutartinai.

Parapijos pastoracinę tarybą sudaro 20 narių.

Grįžti į atgal

Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt